wild zwijn


Wild zwijn op een schoolplaat van M.A. Koekoek "in het Duits bergwoud", voor de bijbehorend tekst zie hieronder.


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

wild zwijn


Een wild zwijn is een schuw dier wat is de bossen leeft, en meestal alleen s'nachts actief is. Een wild zwijn is zelden gevaarlijk , alleen wanneer iemand tussen de moeder en de jongen komt. Het beschermt de jongen niet alleen tegen nieuwsgierigen, maar vooral tegen de mannetjes of keiler welke solitair leven en de jongen naar het leven staan.

wild zwijn geschiedenis


In de negentiende eeuw was er geen wild zwijn meer
te vinden in Nederland, wat lastig was voor de koninklijke familie:
Zij wilden graag met hun bezoek op jacht.
Om deze reden werd het zwijn weer geherintroduceerd.

wild zwijn en zoelen


De borstelige huid van het zwijn herbergt veel parasieten,
een modderbad nemen of zoelen lost dit voor een deel op:
De mijten en vlooien verdrinken en kleven in de modder
vast welke dan vervolgens opdroogt. Dit baden of zoelen
gebeurd dan in een grote groep (rotte). De modder wordt
verwijderd door tegen een boom te schuren, die dan een
glad oppervlakte krijgt. In de zomer doet een everzwijn
en dagelijks zoelen en schurken.

wilde zwijnen voedsel


Het wild zwijn ploegt met zijn sterke neus door
de bodem op zoek naar beukennootjes, eikels,
wortels, knollen, paddestoelen, etc. Ook kleine
zoogdieren worden gegrepen, kikkers en vogels
zijn niet veilig. Keilers (mannetjes) schijnen
tot kannibalisme te neigen, en kunnen zich aan
de jongen vergrijpen.
Behalve de sterke neus (de zgn wroetschijf) gebruikt
het ook de slagtanden om gaten te maken en wortels
door te trekken. Bekend is de gevoelige neus van het
zwijn, waarmee het in staat is truffels te ruiken,
welke zich onder de grond bevinden.

wild zwijn paringstijd


In de herfst gebruiken de mannetjes hun extra
lange tanden om de andere mannetjes te imponeren.
Gevechten tussen de mannetjes zien er gevaarlijker
uit dan ze zijn.

wild zwijn nest


Vier maanden na de paring komen de jongen,
tussen de vijf en tien jongen. Het vrouwtje
bouwt een nest van takken. De pasgeboren jongen
hebben een horizontale steping, welke na
een halfjaar verdwijnt.Wild zwijn jong of frisling.
Hans Hoffmann, circa 1530- 1591.


frislings


Frislings worden de jongen genoemd en hebben
horizontale streepjes, waardoor de moeder,
bagge genoemd in jagerstaal,ieder jong
afzonderlijk kan herkennen en de frislings
onopvallend zijn. frislings moeten zo'n
30 kilo wegen voor de eerste winter
anders overleven ze het niet.

zwijn als roofdier


De voorvaderen van zwijnen en varkens waren
roofdieren. Ze hebben daardoor nog gedeeltelijk
het gebit en het gedrag van roofdieren:
Er worden in de VS jaarlijks veel meer mensen
door varkens dan door honden gebeten:
maak deze wond uitzonderlijk goed schoon!
Zwijnen lijken qua stofwisseling sterk op
de mens en dragen soortgelijke bacterieen
met zich mee.
Kippen zijn niet veilig voor zwijnen,
ze vallen ze aan, en eten ze ook op.

zwijn en wondjes


Soms gaan varkens en zwijnen elkaar te lijf
Problemen ontstaan wanneer een zwijn gewond is:
De wond lokt aggresie van andere varkens
of zwijnen uit. Gebruik jodium:
de geur van jodium stoot varkens af.

wild zwijn als huisdier


Alleen vrouwtjes zijn als huisdier te houden,
en dan alleen als ze als jong dier met de
mens in contact zijn gekomen. Ondanks hun
woeste uiterlijk zijn het zachtaardige,
handtamme dieren, welke met het standaard
varkensvoer gevoerd kunnen worden. Net
als met varkens is het met zwijnen goed
mogelijk "gesprekken" te voeren.
Wild zwijn gaat goed samen met andere varkens,
hoenders, en geiten. Ze hebben een groot hok
nodig, en een een modderbad.

eikels en zwijnen

Het zwijn is het enige dier wat rijp en onrijpe
eikels kan eten, en een zwijn is blij met een
emmer eikels. Ook beukennootjes eet het.wild zwijn en varken


Een wild zwijn in een mager dier met een
lange snuit, een donkere borstelige vacht.
De staart is een kwastje. Het varken is
een plomp dier met een korte snuit, slagtanden,
de oren hangen naar voren, het dier heeft
weinig beharing en een roze huid.
Varkens hebben twee paar chromosomen meer
hebben dan de wilde zwijnen


huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauw